Home /News /lifestyle /

PM Kisan: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

PM Kisan: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

PM Kisan: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

PM Kisan: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ IFSC ਕੋਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ FAQ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ IFSC ਕੋਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ :
> ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ।
> ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ।
> ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
> IFSC ਕੋਡ ਗਲਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
> ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CSC, ਵਸੁਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਹਿਜ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
> ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ Formers Corner ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
> ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਐਡਿਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
> ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: India, Lifestyle, Narendra modi, PM Kisan Samman Nidhi Yojna, Prime Minister

ਅਗਲੀ ਖਬਰ