Home /News /lifestyle /

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ PPF ਖਾਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ PPF ਖਾਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PPF ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ PPF ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਖਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ PPF ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਾਭ : PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ : ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ : PPF ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਛੋਟ EEE ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, PPF 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

PPF ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, PPF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, PPF ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Children, Financial planning, Investment, MONEY, PF balance, Saving schemes, Systematic investment plan