Home /News /lifestyle /

PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 15 ਸਾਲ? ਜਾਣੋ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 15 ਸਾਲ? ਜਾਣੋ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ- PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Public Provident Fund ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ- PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Public Provident Fund ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ- PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Public Provident Fund ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:
  ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (Public Provident Fund Calculator): ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

  ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ- PPF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Public Provident Fund ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ

  ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Public Provident Fund Calculator) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ PPF ਖਾਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ PPF ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਤਾ

  PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ - ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

  ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ

  ਤੁਸੀਂ PPF ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  Published by:Amelia Punjabi
  First published:

  Tags: Employee Provident Fund (EPF), Ppf

  ਅਗਲੀ ਖਬਰ