Home /News /lifestyle /

ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬਣਾਓ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਪਸੰਦ

ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬਣਾਓ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਪਸੰਦ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਸੁਆਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਸੁਆਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਸੁਆਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਕ ਨਮਕੀਨ-ਭੁਜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਸੁਆਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੇਵ-ਭੁਜੀਆ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ

ਸਮੱਗਰੀ


  • ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ - 6

  • ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ - 4 ਦਾਣੇ

  • ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ - ਚਮਚ

  • ਹਲਦੀ - ਚਮਚ

  • ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ - 4 ਚਮਚੇ

  • ਬੇਸਨ - 2 ਕੱਪ

  • ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ - ਤਲ਼ਣ ਲਈ

  • ਲੂਣ - ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ


ਆਓ ਬਣਾਈਏ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵ : ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕੂਕਰ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਿੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਲੇ ਨੂੰ 2-3 ਸੀਟੀਆਂ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਕੂਕਰ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ।

ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਬੇਸਨ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨ੍ਹੋ।

ਸੇਵ-ਨਮਕੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਕ ਪੈਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਵ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਭੁਜੀਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜ ਲਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Banana Sev Bhujia Recipe