Home /News /lifestyle /

Relationship Tips: ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ Tips, ਆਵੇਗਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

Relationship Tips: ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ Tips, ਆਵੇਗਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

Relationship Tips: ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Relationship Tips: ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Relationship Tips: ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

  • Share this:

Relationship Tips: ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ |ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ

ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: How to strengthen the relationship, Life, Relationship, Relationship Tips