Home /News /lifestyle /

Relationship Tips: ਸਾਥੀ 'ਚ ਦਿਖਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Relationship Tips: ਸਾਥੀ 'ਚ ਦਿਖਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Relationship Tips: ਸਾਥੀ 'ਚ ਦਿਖਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Relationship Tips: ਸਾਥੀ 'ਚ ਦਿਖਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Relationship Tips: ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Relationship Tips: ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੜੱਤਨ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਡਰੈਸਿੰਗ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ।
- ਖੁਦ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ NGO ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: How to strengthen relationship, Live-in relationship, Relationship, Relationship Tips

ਅਗਲੀ ਖਬਰ