Home /News /lifestyle /

Relationship Tips : ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ

Relationship Tips : ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ

Relationship Tips : ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Relationship Tips : ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Relationship Tips :  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Relationship Tips :  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ
ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ।

ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ
ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ
ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਘੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਓ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Surprise) ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Lifestyle, Live-in relationship, Partner, Relationship, Relationships

ਅਗਲੀ ਖਬਰ