Home /News /lifestyle /

Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੰਝ ਬਚਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ

Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੰਝ ਬਚਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ

Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੰਝ ਬਚਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ

Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੰਝ ਬਚਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ

Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Relationship Tips: ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  • ਤਣਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  • ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ 'ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ' ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

  • ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ।

  • ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੋ ਨਾ।

  • ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Lifestyle, Live-in relationship, Mental, Mental health, Relationship, Relationships

ਅਗਲੀ ਖਬਰ