Home /News /lifestyle /

Money Mantra Astrology: ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੀ ਮੰਤਰਾ

Money Mantra Astrology: ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੀ ਮੰਤਰਾ

Money Mantra Astrology: ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੀ ਮੰਤਰਾ

Money Mantra Astrology: ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੀ ਮੰਤਰਾ

Money Mantra Astrology 6 December 2022: ਭੂਮਿਕਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ "ਅਸਟ੍ਰੋਭੂਮੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

  • Share this:

ਮੇਸ਼: ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਭ ਦਾ ਰਾਹ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਮੇਸ਼: ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਭ ਦਾ ਰਾਹ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।

 ਟੌਰਸ: ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਟੌਰਸ: ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

 ਟੌਰਸ: ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਟੌਰਸ: ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਮਿਥੁਨ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ। ਉਪਾਅ :- ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ।
ਉਪਾਅ :- ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਕਰਕ:  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਪਾਅ :- ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਕਰਕ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਪਾਅ :- ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

  ਸਿੰਘ: ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਸਿੰਘ: ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਤਾਰ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਮਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖੁਆਓ।
ਕੰਨਿਆ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਤਾਰ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਮਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖੁਆਓ।

ਤੁਲਾ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਤੁਲਾ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਸਕਾਰਪੀਓ: ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਸਕਾਰਪੀਓ: ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਧਨੁ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਪਾਅ :- ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦਕ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਧਨੁ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਪਾਅ :- ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦਕ ਚੜ੍ਹਾਓ।

ਮਕਰ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ।
ਮਕਰ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ: ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਕੁੰਭ: ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਾਅ :- ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।

  ਮੀਨ: ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਾਅ :- ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਮੀਨ: ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਾਅ :- ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Astrology, Horoscope, Horoscope Today, MONEY, Rashifal Today, Sun signs, Zodiac