Home /News /lifestyle /

Weight Loss Tips: ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ? ਜਾਣੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ!

Weight Loss Tips: ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ? ਜਾਣੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ!

Weight Loss Tips: ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ? ਜਾਣੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ!

Weight Loss Tips: ਚੌਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ? ਜਾਣੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ!

Weight Loss Tips:  ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟ, ਵਰਕਆਉਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਟ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਡਾਇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਟੇਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Weight Loss Tips:  ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟ, ਵਰਕਆਉਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਟ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਡਾਇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਟੇਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਲ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲ!
ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ
'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇ:

1. ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੌਗੁਣੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਪਾਤੀ 'ਚ Complex ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।
5. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
6. ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਪਾਤੀ 'ਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
7. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health care, Health care tips, Health news, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ