Home /News /lifestyle /

Side Effects of Abortion: ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Side Effects of Abortion: ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Side Effects of Abortion: ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Side Effects of Abortion: ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

Side Effects of Abortion:  ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ। ਸਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:
  Side Effects of Abortion:  ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ। ਸਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
  CompassCare.Info ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  14 ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਮਰੋੜ
  ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਆਲਸ
  ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
  ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

  ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
  ਅਧੂਰਾ ਗਰਭਪਾਤ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
  ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮ
  ਸੇਪਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਸਦਮਾ
  ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

  ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ
  ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 25 ਅਤੇ 27% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋਖਮ 51% ਅਤੇ 62% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ।
  ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।
  ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਜੂਸ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਖਾਓ।
  ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  ਜੰਕ ਫੂਡ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ, ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਭੋਜਨ, ਤੇਲ-ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
  Published by:rupinderkaursab
  First published:

  Tags: Abortion, Health, Health tips, Lifestyle, Side effects

  ਅਗਲੀ ਖਬਰ