Home /News /lifestyle /

2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ

2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ

2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ

2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਰ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਵੀ ਟਪਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਰ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰ ਵੀ ਟਪਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਉਣਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਸਣਾ, ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਰ ਦਾ ਟਪਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰ ਟਪਕਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਟਪਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਰ ਘੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਰ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Baby, Child, Children, Lifestyle, Treatment

ਅਗਲੀ ਖਬਰ