Home /News /lifestyle /

Sawan Special 2022: ਸਾਵਣ 'ਚ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਦੁੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਸ਼

Sawan Special 2022: ਸਾਵਣ 'ਚ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਦੁੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਸ਼

Sawan Special 2022: ਸਾਵਣ 'ਚ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਦੁੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਸ਼

Sawan Special 2022: ਸਾਵਣ 'ਚ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਦੁੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਸ਼

Sawan Special 2022: 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰੋਗ, ਨੁਕਸ, ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Sawan Special 2022: 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰੋਗ, ਨੁਕਸ, ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ, ਨੁਕਸ, ਕਸ਼ਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਚੱਕਰਪਾਣੀ ਭੱਟ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰ

1. ਸ਼ਿਵ ਪੰਚਾਕਸ਼ਰ ਮੰਤਰ

"ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵਾਯ" ਸ਼ਿਵ ਪੰਚਾਕਸ਼ਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ

ਓਮ ਤ੍ਰਾਯਾਂਬਕਮ ਯਾਜਾਮਾਹੇ ਸੁਗੰਧਿਮ ਪੁਸ਼੍ਤੀਵਰਧਨਮ

ਉਰਵਾਰੁਕ ਮਿਵਾਭੰਧਨਾਮ ਮ੍ਰਥਯੋਰਮੁਕਸ਼ਿਯਾ ਮਾਮਰਥਾਥ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੋਟਾ ਮਰਿਤੁੰਜਯ ਮੰਤਰ

ਓਮ ਜੂੰ ਸ ਮਾਮ ਪਲਯ ਪਲਯ ਸ: ਜੂੰ ਓਮ

3. ਸ਼ਿਵ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ

ਓਮ ਤਤਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ, ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਧੀਮਹਿ, ਤਨ੍ਨੋ ਰੁਦ੍ਰ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ ॥

ਸ਼ਿਵ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4. ਸ਼ਿਵ ਰਕਸ਼ਾ ਸਤੋਤ੍ਰ

ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਯਾਜਨਵਲਕਯ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਰਕਸ਼ਾ ਸਤੋਤ੍ਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5. ਸ਼ਿਵ ਤਾਂਡਵ ਸਤੋਤ੍ਰ

ਰਾਵਣ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂਡਵ ਸਤੋਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂਡਵ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Hindu, Hinduism, Religion, Sawan