Home /News /lifestyle /

Single Mothers ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਹ Tips ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Single Mothers ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਹ Tips ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Single Mothers ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਹ Tips ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Single Mothers ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਹ Tips ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ (Single Mother) ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ (Single Mother) ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਪੇਰੇਂਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ

ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Kids, Lifestyle, Parenting, Parenting Tips