ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

 • Share this:
  ਅਜੀਰਨੇ ਭੋਜਨਮ ਵਿਸ਼ਮ

  ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਅਰਧਰੋਗਹਾਰੀ ਨਿਧਰਾ

  ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਅੱਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

  ਮੁਧਗਧਾਲੀ ਗਧਾਵਿਆਲੀ

  ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਬਾਗਨਾਸਥੀ ਸੰਧਾਨਾਕਾਰੋ ਰਸੋਨਾਹਾ

  ਲਸਣ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

  ਅਥੀ ਸਰਵਤਰਾ ਵਰਜਾਏਥ

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਨਾਸਥੀਮੂਲਮ ਅਨੁਸ਼ਾਧਮ

  ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਸ਼ਧੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  ਨਾ ਵੈਦਿਯਾਹਾ ਪ੍ਰਭੁਰਾਯੁਸ਼ਹਾ

  ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

  ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯਾ

  ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕ ਹੈ।

  ਵਿਆਯਾਮਾਸਚਾ ਸਨੇਹੀ ਸਨੇਹੀ

  ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ ਕਸਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਅਜਾਵਥ ਚਾਰਵਨਮ ਕੁਰਯਾਥ

  ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਚਬਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾ ਨਿਗਲੋ, ਲਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਸਨਾਨਾਮ ਨਾਮਾ ਮਾਨਹਪ੍ਰਸਾਧਨਾਕਾਰਮ ਧੁਸਵਾਪਨਾ ਵਿਧਵਾਸਨਮ

  ਇਸ਼ਨਾਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

  ਨਾ ਸਨਾਨਾਮ ਆਚਾਰੇਥ ਭੁਕਥਵਾ

  ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਨਾਸਥੀ ਮੇਘਸਮਾਮ ਥੋਯਾਮ

  ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ..

  ਅਜੀਰਨੇ ਭੇਸ਼ਜਮ ਵਾਰੀ

  ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਸਰਵਤਰਾ ਨੂਥਾਨਮ ਸਾਸਥਾਮ ਸੇਵਕਾਨੇ ਪੁਰਾਤਨਮ

  ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ..ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।)

  ਨਿੱਤਿਯਾਮ ਸਰਵਾ ਰਸਾਭਿਆਸ਼ਾ

  ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਨਮਕ, ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ, ਖੱਟਾ, ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ)।

  ਜਟਾਰਾਮ ਪੂਰਯੇਧਰਧਾਮ ਅਨਾਹੀ

  ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।

  ਭੁਕਤਵੋਪਾ ਵਿਸਾਥਾਸਥਾਂਦਰਾ

  ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰੋ।

  ਕਸ਼ੁਥ ਸਾਧੂਥਮ ਜਾਨਯਾਥੀ

  ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ..ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਓ..

  ਚਿੰਤਾ ਜਾਰਾਨਾਮ ਮਨੂਸ਼ਿਆਨਮ

  ਚਿੰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਸਾਥਮ ਵਿਹਾਯਾ ਭੋਕਤਵਿਆਮ

  ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ।

  ਸਰਵਾ ਧਰਮੇਸ਼ੂ ਮੱਧਿਯਾਯਮ

  ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤਿ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  Published by:Amelia Punjabi
  First published: