Home /News /lifestyle /

ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ Tips

ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ Tips

6 month baby care tips

6 month baby care tips

ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।


- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।


- ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।


- ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।


- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।


- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਢੱਕੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।


- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Baby, Health, Health care, Health care tips, Parents