ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ

Summer Hair Care Tips: ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ

  • Share this:
Summer Hair Care Tips: ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਮੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ, ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ-ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੁੱਟਣ।

ਬਲੋ ਡ੍ਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ -

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਅਤੇ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ -

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ -

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਨਾਲ ਹੀ, ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖੇ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਕੈਪ ਰੱਖੋ -

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ਼, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਕੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖ਼ਿਆਲ-

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ –

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
Published by:rupinderkaursab
First published: