Home /News /lifestyle /

Tech News: ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ

Tech News: ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • Share this:

  Sensor in Smartphone: ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਸੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  Accelerometer: ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸੈਲਰੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  Gyroscope: ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਐਕਸੈਲਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  Proximity: ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ Proximity ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਆਨ/ਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  Ambient Light Sensor: Ambient Light Sensor ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਆਟੋ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  Compass/Magnetometer: ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Google Maps ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  Fingerprint Sensor: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੀਚਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਅਨਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  First published:

  Tags: Google, Smartphone, Tech News