Home /News /lifestyle /

Health Tips: ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ,ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

Health Tips: ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ,ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

Health Tips: ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ,ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

Health Tips: ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ,ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੈਂਸਰ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Esophageal ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੈਂਸਰ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Esophageal ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Esophagus ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਕਾ/ਗ੍ਰਾਸਨਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Esophagus ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਅਤੇ Esophagus ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Esophagus ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। Esophageal ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Esophageal ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਫੇਗੀਆ (Dysphagia) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ Esophageal ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ Esophagus ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚਬਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ Esophagus ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Esophageal Cancer ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਭੋਜਨ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Eesophageal Cancer ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ- ਥਕਾਵਟ, ਉਲਟੀਆਂ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਬਲਗਮ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Esophagus ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ Esophageal ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

ਅਗਲੀ ਖਬਰ