Home /News /lifestyle /

Allergy in kids: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Allergy in kids: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Allergy in kids: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Allergy in kids: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

Types of Allergy in kids: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Types of Allergy in kids: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ

ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ, ਆਈ ਡਰਾਪ, ਐਲਰਜੀ ਸ਼ਾਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਧਾਤੂਆਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਸੋਇਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health care tips, Kids, Lifestyle, Parents, Skin care tips