Home /News /lifestyle /

ਬੈਂਕ 'ਚ RD ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ 'ਚ RD ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ 'ਚ RD ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ 'ਚ RD ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ

ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਆਮ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਕ, 3-ਮਹੀਨੇ, 6-ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। RD ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ RD ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ : FD ਅਤੇ RD ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ RD ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ RD ਰਕਮ ਦੇ 95% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Bank