Home /News /lifestyle /

Augmented Reality ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਐਪਸ

Augmented Reality ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਐਪਸ

Augmented Reality ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ AR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Metaverse ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Augmented Reality ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ AR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Metaverse ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Augmented Reality ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ AR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Metaverse ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Augmented Reality (AR) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਪਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ Augmented Reality ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ AR ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Metaverse ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

AR ਸੈਂਸਰ: AR ਸੈਂਸਰ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ Wi-Fi ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 3D ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ AR ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਡੇਟਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, Wi-Fi ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤ, ਆਦਿ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AR ਨਾਲ 3D ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

CamToPlan - CamToPlan ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਲਰ ਟੇਪ ਨਾਲ AR ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਡੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 3D ਮਾਪ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ PNG ਜਾਂ DFX ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਸ਼, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Horizon Explorer AR: Horizon Explorer AR ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ AR: ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ AR ਐਪ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਜੈਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੇਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ Augmented Reality ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਨੈਪਚੈਟ: ਸਨੈਪਚੈਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਔਗਮੈਂਟੇਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ AR ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Apps, Social media