Home /News /lifestyle /

Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ 5 ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Belly Button Infection: ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ।

ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
-ਸਟਾਈਲਕ੍ਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਅਰਸਿੰਗ (ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ) ਕਰਵਾਉਣਾ।
-ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਘਾਟ।
-ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ।
-ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ
-ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।
-ਇਹ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।
-ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੂਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
-ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
-ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ (Tea tree oil)
-ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਧੁੰਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ
-ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਧੁੰਨੀ ਵਿਚ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।
-ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈਟ ਵਿਨੇਗਰ
-ਸਫੇਦ ਸਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਵਿਨੇਗਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਸਫੇਦ ਸਿਰਕਾ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਸਫੇਦ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health care tips, Health news, Health tips, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ