Home /News /lifestyle /

Relationship Tips: ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋ ਇਜ਼ਹਾਰ 

Relationship Tips: ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋ ਇਜ਼ਹਾਰ 

Relationship Tips: ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋ ਇਜ਼ਹਾਰ 

Relationship Tips: ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋ ਇਜ਼ਹਾਰ 

Relationship Tips: ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਾਮਗ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਟਿੱਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Relationship Tips: ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਾਮਗ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਟਿੱਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੋ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Life, Lifestyle, Live-in relationship, Relationships