Home /News /lifestyle /

ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਯਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਭ

ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਯਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਭ

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੁਪਦ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਵੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੁਪਦ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਵੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੁਪਦ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਵੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗਯਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੁਪਦ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਵੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ ?

ਪਰ ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਦੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਯਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰਪਦ ਸ਼ਰਾਧ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੂਰਵਜ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਿਂਡ-ਦਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਤਰਪਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Lunar eclipse, Religion, Solar Eclipse, Temple