Home /News /lifestyle /

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ, ਜਾਣੋ ਪਰਫ਼ੈਕਟ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ, ਜਾਣੋ ਪਰਫ਼ੈਕਟ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮਲ ਲੁੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮਲ ਲੁੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮਲ ਲੁੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਡ੍ਰੈਸ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮਲ ਲੁੱਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਾਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

ਬੇਮੇਲ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਟਾਈ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰੇ।

ਗੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਲਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਈ : ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਲਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਟਾਈ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਟਾਈ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸੂਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਤਲੀ ਟਾਈ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੌੜੇ ਲੇਪਲ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਟਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਟਾਈ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਕਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪੂਰਣ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਟਾਈ-ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਬਾਰ ਹਨ। ਟਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Employees, Fashion tips, Jobs, Lifestyle, Men

ਅਗਲੀ ਖਬਰ