Late pregnancy: 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਗ ਦੀ Quality ਅਤੇ Fertility ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Late pregnancy: 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

  • Share this:
ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Late pregnancy:ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ Fertility Rate 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਭਪਾਤ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਗ ਦੀ Quality ਅਤੇ Fertility ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ : ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ Fertility ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟ੍ਰਾਯੁਟ੍ਰਿਨ ਇਨਸੈਮਿਨੇਸ਼ਨ (IUI) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ : ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ, ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ,ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚੋ,ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: