Home /News /lifestyle /

Term Insurance: ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ

Term Insurance: ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ

  ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, Undoubtedly.org ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹਾਵੀਰ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ।

ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ 20 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਗਈ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਪੇ-ਆਊਟ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੇਮ ਪੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਪੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪੇ-ਆਊਟ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪੇ-ਆਊਟ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਈਡਰਸ ਨਾ ਲੈਣਾ

ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਡ-ਆਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਡਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਵਜੋਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡ-ਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਡਰ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਡਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Business, Business idea, Insurance, Insurance Policy