Home /News /lifestyle /

KYC ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੰਮ

KYC ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੰਮ

KYC ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੰਮ

KYC ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੰਮ

ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ (Demat Account) ਦਾ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ (Demat Account) ਦਾ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਕਟਿਵ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ KYC ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

KYC 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਕਟੋਡੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਟੋਡੀਅਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਪਾਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਵਾਓ
ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਡੀਮੈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Business, Businessman, Investment, KYC, Stock market

ਅਗਲੀ ਖਬਰ