Home /News /lifestyle /

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ । ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ । ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ 'ਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਪਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ UIDAI ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
UIDAI ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। UIDAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਧਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਓਟੀਪੀ ਭੇਜੋ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ। OTP ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Aadhaar Card, Aadhaar card UIDAI, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ