Home /News /lifestyle /

UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ myAadhaar ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (PoI/PoA) ਪਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। UIDAI 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UIDAI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ myAadhaar ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (PoI/PoA) ਪਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ (Aadhaar Online Update) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿੰਗ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ SSUP ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

UIDAI ਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। https://ssup.uidai.gov.in/ssup/

'ਲੌਗਇਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ 'ਓਟੀਪੀ ਭੇਜੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਓਟੀਪੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਅਪਡੇਟ ਆਧਾਰ ਆਨਲਾਈਨ' ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਹੁਣ 'ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Aadhaar Card, Aadhaar card UIDAI, Aadhaar card update, Aadhaar PAN Link, Aadhar card