Aadhaar Card update : ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਫੋਟੋ, ਜਾਣੋ

Aadhaar card update : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਫੋਟੋ, ਜਾਣੋ

 • Share this:
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ (download)ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਾਰ ਕੇਂਦਰ (Aadhaar Enrolment Center) 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ UIDAI ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ।

  ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਫੋਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ download ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।

  2. ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ।

  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

  4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਗੇ।

  5. ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ।

  6. ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਆਰਐਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਯੂਆਰਐਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  7. ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  8. ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ download ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ 'ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਧਾਰ' ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।  9. ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਐਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  Published by:Sukhwinder Singh
  First published: