Home /News /lifestyle /

Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ 

Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ 

Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ 

Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ 

Vastu Tips: ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਭੋਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Vastu Ideas: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਭੋਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰਬ-ਦੱਖਣੀ (ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨਾ) ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਘਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Published by:Tanya Chaudhary
First published:

Tags: Culture, Religion, Vastu tips