Vastu Tips: ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

Vastu Tips: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Vastu Tips: ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

Vastu Tips: ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

 • Share this:
  Vastu Tips: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ

  ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

  ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ

  ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ

  ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ

  ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ

  ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

  ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ

  ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

  ਦਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

  ਦਹੀਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

  ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ

  ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  (Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)
  Published by:Amelia Punjabi
  First published: