Home /News /lifestyle /

Water is Life: ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਏ ਬਚਾਅ

Water is Life: ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਏ ਬਚਾਅ

Water is Life: ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਏ ਬਚਾਅ

Water is Life: ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਏ ਬਚਾਅ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ, ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

. ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ(Irritable bowel syndrome) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼, ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਐਸਿਡ ਮਾਈਨ ਡਰੇਨੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟਰੇਟਸ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟਸ ਆਦਿ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਸਭੰਤ ਰੋਗ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ, ਪੇਚਸ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡਪੰਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ RO ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਟਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ-

1 ਪੇਟ ਦਰਦ- ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮੌਤ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਦਸਤ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕਣ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਅਨੀਮੀਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ( Heavy metal blood test)

ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੀਅਰ(Complete blood count Smear)

ਗੁਰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ( Kidney function test)

ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ (Urine test)

ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (Liver function test)

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ( Electrocardiogram)

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟੈਸਟ(Electrolyte test)

ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ(Lipid profile)

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਪਾਣੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਸਣ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਟਮਾਟਰ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਇਹ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Lifestyle, Pollution, Water