Home /News /lifestyle /

ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ 

ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ 

ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ 

ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ 

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੂੰਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੂੰਦ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇ ਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਵਿਕੋਲ ਵਰਗੇ ਗੂੰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ Feviquick ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ? ਗੂੰਦ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੂੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮਰ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੀਮਰ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੂੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੇਸਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੌਲੀਮਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਪੌਲੀਮਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੂੰਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੂੰਦ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇ ਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਵਿਕੋਲ ਵਰਗੇ ਗੂੰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ Feviquick ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ? ਗੂੰਦ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੂੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੂੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮਰ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੀਮਰ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੂੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੇਸਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੌਲੀਮਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਪੌਲੀਮਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਗਲੂ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਗੂੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਵਿਕੋਲ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੂੰਦ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੌਲੀਮਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Feviquick (ਫੇਵਿਕੋਲ ਅਤੇ ਫੇਵਿਕਵਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ) ਵਰਗੇ ਗੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਲੀਮਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ cyanoacrylate ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੂੰਦ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਵੀਕੋਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਗੂੰਦ ਵਾਂਗ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਫ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵੀਕੋਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Feviquick ਵਰਗੇ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ