Home /News /lifestyle /

ਘਰ ਬੈਠੇ PF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਘਰ ਬੈਠੇ PF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

  ਘਰ ਬੈਠੇ PF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਘਰ ਬੈਠੇ PF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 75% ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Salary) ਅਤੇ DA ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ PF ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ


  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface 'ਤੇ ਜਾਓ।

  2. ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ UAN ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਅੰਕ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Proceed to Online Claim 'ਤੇ ਜਾਓ।

  5. ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

  6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ Get Aadhaar OTP 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  7. ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ PF ਵਿਆਜ ਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ EPF ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (Employee Provident Fund Organization) ਜਾਂ ਈਪੀਐਫਓ (EPFO) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Business, Businessman, Employee Provident Fund (EPF), EPF, Interest rates