Home /News /lifestyle /

Lord Shiva: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਝ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ

Lord Shiva: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਝ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ

Lord Shiva
Shiv

Lord Shiva Shiv

Lord Shiva: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲਓ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Lord Shiva: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲਓ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਤੁਰਥੀ ਸ਼ਾਮ 6.48 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖੁਰਰਥ ਸੰਕਸ਼ਟੀ ਚਤੁਰਥੀ ਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਯ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7.06 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 5.36 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ...


ਪੰਚਾਂਗ 12 ਦਸੰਬਰ 2022

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ - ਪੌਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ - ਪੁਸ਼ਯ

ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਣ - ਬਵ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖ - ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਦਾ ਯੋਗ - ਏਂਦਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰ - ਸੋਮਵਾਰ


ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ-ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ - 07:09:00 AM

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - 05:55:00 ਸ਼ਾਮ

ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ- 20:00:59

ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - 09:43:00

ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ - ਕਰਕ


ਹਿੰਦੂ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ

ਸ਼ਕ ਸੰਵਤ – 1944 ਸ਼ੁਭ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ - 2079

ਕਾਲੀ ਸੰਵਤ – 5123

ਦਿਨ ਕਾਲ - 10:21:35

ਮਾਸ ਅਮਾਂਤ - ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼

ਮਾਸ ਪੂਰਨਮਾਂਤ – ਪੌਹ

ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ - 11:53:22 ਤੋਂ 12:34:49 ਤੱਕ


ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਹੂਰਤ - 16:02:01 ਤੋਂ 16:43:27 ਤੱਕ

ਕੁਲਿਕ - 16:02:01 ਤੋਂ 16:43:27 ਤੱਕ

ਕੰਟਕ - 10:30:30 ਤੋਂ 11:11:56 ਤੱਕ

ਰਾਹੂ ਕਾਲ - 16:34 ਤੋਂ 17:55 ਤੱਕ

ਕਾਲਵੇਲਾ/ਅਰਧਯਾਮ - 11:53:22 ਤੋਂ 12:34:49

ਯਮ ਘੰਟ - 13:16:15 ਤੋਂ 13:57:42 ਤੱਕ

ਯਮਗੰਡ - 12:14:05 ਤੋਂ 13:31:47 ਤੱਕ

ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ - 15:13 ਤੋਂ 16:34 ਤੱਕ

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Hindu, Hinduism, Lord Shiva, Religion