ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ..

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ...

News18 Punjab
Updated: November 7, 2019, 9:45 AM IST
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ..
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ..
News18 Punjab
Updated: November 7, 2019, 9:45 AM IST
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ(Minimum Balance)  ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜ਼ਾ, ਵਪਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

>> ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਚਲਨ ਕਰੀਬ ਖਥਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Loading...
>> ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
>> ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

>> ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੇਂਠ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

>> ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ' ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ


ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

>> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

>> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

>> ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?


ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਕੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?


ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਚੈਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹਨ?


ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ)। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ


ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਤੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
First published: November 7, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
Loading...