Home /News /national /

ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ....

ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ....

ਫਾਸਟੈਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 520 ਟੋਲਸ' ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ...

ਫਾਸਟੈਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 520 ਟੋਲਸ' ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ...

ਫਾਸਟੈਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 520 ਟੋਲਸ' ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਫਾਸਟੈਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਫਾਸਟੈਗ ਕੀ ਹੈ-


ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ-


ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਸੇ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ?


2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਾਸਟੈਗ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ?


ਫਾਸਟੈਗਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ FASTag ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ FASTag ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 22 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਬੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਐਕਸਿਸ, ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੀਆਂ 22 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਨ' ਤੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਸੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।


ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟੈਗ ਲੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ


ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣ  ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰਸੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਫੀਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਟੈਗ ਮੁਫਤ ਹੈ (ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ)। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟੈਗ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 350  ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ


ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਾਈ ਫਾਸਟੈਗ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?


ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਾਈ ਫਾਸਟੈਗ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੀ ਪੇਟੀਐਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ?


ਹਾਂ, ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਸਟੈਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ-


ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਫਐਸਟੀਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਐਫਐਸਐਸਟੈਗ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਈਐਚਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਐਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਸਬੂਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੀਓਐਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਐਫਐਸਟੀਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਲ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. "

Published by:Sukhwinder Singh
First published:

Tags: Bank, FASTag, Nitin Gadkari, Paytm, Toll Plaza, Transport