Home /News /punjab /

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Covid ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟਿੱਪਸ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Covid ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟਿੱਪਸ

 • Share this:

  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ / ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਚਿੰਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

  1. ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ (ਜਾਂ ਅਸੈਂਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਜੇਕਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਹੋਮ ਆਈਸ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  2. ਨਬਜ਼ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ 94% ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  3. ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  4. ਬਾੱਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  5. ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸਰਮੀਅਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

  6. ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਲਾਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

  7. ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

  8. ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਲਓ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਾਓ ।

  9. ਪਾਣੀ, ਨਾਰਿਅਲ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ, ਸੂਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ, ਫਲ (ਤਰਬੂਜ, ਮਸਕਮੂਨ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ । ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹਾਈਡਰੇਸਨ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

  10. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਦਾਲਾਂ, ਅੰਡੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ।

  11. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

  12. ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ । ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ,ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਲਓ।

  13. ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

  14. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਵੋ।

  15. ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੁਹਰਾਓ।

  First published: