2018 ਰਿਹਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਾਰ

  • |