Home » photogallery » entertainment » ISHA AMBANI ANAND PIRAMAL WEDDING

ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ