Home » photogallery » international » A RARE MELANISTIC FOX HAS BEEN DISCOVERED IN THE WILD

Melanistic Fox : ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਲੂੰਬੜੀ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਖੋਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ...

A Rare Melanistic Fox : ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੈਮ ਗੈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  • |