Home » photogallery » international » STORY OF REAL LIFE TARZAN HO VAN LANG OF VIETNAM

PHOTOS: ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਰਿਅਲ ਲਾਈਫ ਟਾਰਜਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ

ਵੀਅਤਨਾਮ (Vietnam) ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ Ho Van Lang ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।

  • |