Home » photogallery » lifestyle » BEAUTY PAGEANT MISS TRANS QUEEN BEONCY LAISHRAM IS NORTH EAST FIRST TRANSGENDER DOCTOR

ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੁੜੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਟੈਗ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ

ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਕ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  • |