Home » photogallery » lifestyle » INDOOR PLANTS THAT BOOSTS MOOD BEST AND ATTRACTIVE FLOWERS FOR HOUSE EASY GARDENING TIPS TUBEROUS BEGONIA HARDY GERANIUM AND LOBELIA TC

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਰੀਅਤ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਮੂਡ

Indoor Flowering Plants for Home: ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਇਨਡੋਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਇਨਡੋਰ ਪੌਦੇ ਦੇਖ -ਦੇਖ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

  • |