Home » photogallery » lifestyle » INTERNATIONAL YOGA DAY 2021 5 YOGASANAS FOR NECK PAIN AND STIFFNESS

International Yoga Day 2021: ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਯੋਗਾਸਣ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

International Yoga Day 2021: ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਖਿਚਾਅ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • |