Home » photogallery » lifestyle » RELIGION MONEY MANTRA ASTROLOGY 5 DECEMBER 2022 BMK DG AS

Money Mantra Astrology: ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਨੀ ਮੰਤਰੀ

Money Mantra Astrology 5 December 2022: ਭੂਮਿਕਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ "ਅਸਟ੍ਰੋਭੂਮੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।