Home » photogallery » lifestyle » RICE CAN CAUSE CANCER IF NOT COOKED PROPERLY SAYS STUDY

PHOTOS: ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਚੌਕਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਿਆ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਖਾਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ)

  • |